Huishoudelijk reglement

Spelend lidmaatschap is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Een ieder is persoonlijk verantwoordelijk voor het nakomen van afspraken en het bijdragen aan de totstandkoming van een geslaagde productie. Bij het accepteren van een rol of taak, is het bewustzijn van deze verantwoordelijkheid van belang voor het goed laten functioneren van de groep. Onder afspraken vallen vanzelfsprekend ook de richtlijnen die de regisseur geeft omtrent tekstkennis, inspiciatie etc.

Alle spelende leden zijn in principe aanwezig op de repetities. Afmelden voor de repetities bij de regisseur. Tot 24 uur voor de repetitie John mailen op john@toneelgroepexpressie.nl (bellen of doorgeven tijdens een eerdere repetitie kan natuurlijk ook). Binnen 24 uur voor de repetitie John s.v.p. bellen/sms'en op 06-20037201.

Vaste repetitietijden: maandagavond van 20.00 - 22.30 uur in zorgcentrum de Santmark. Vanaf 19:45 koffie en thee. Vijf minuten voor aanvang van de repetitie aanwezig zijn. Eventueel assisteren met de voorbereidingen. Na afloop van de repetitie worden materialen gezamenlijk opgeruimd. In de loop van het jaar worden eventueel extra repetities gepland.

Rookafspraak: tijdens de repetities wordt er alleen tijdens de pauzes buiten gerookt.

Voor 1 oktober wordt de contributie overgemaakt op postgiro rekeningnummer: 969.27.66 t.n.v. Toneelgroep Expressie. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld. Huidige contributie: 95,- (incl. koffie/thee).

In de periode rond de uitvoering (op- en afbouw) zijn de leden bereid ondersteuning te bieden.

Expressie stelt zich niet aansprakelijk voor schade die door leden aan derden is aangericht.